Phát huy sức mạnh nội lực, đổi mới các phong trào thi đua

Thứ Ba, 29/09/2020, 08:07 (GMT+7)

BHG- Phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) trên địa bàn tỉnh đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy KT – XH, đảm bảo QP – AN. Để thông tin rõ hơn về hiệu quả của phong trào TĐYN trong thời gian qua và các giải pháp thực hiện thời gian tới, phóng viên Báo Hà Giang có buổi phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

.