Kim Ngọc trên đường về đích Nông thôn mới

Thứ Hai, 20/05/2019, 15:43 (GMT+7)

BHG- Nhờ quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc mạnh mẽ của nhân dân, sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM) xã Kim Ngọc (Bắc Quang) đạt 13/19 tiêu chí NTM. Với mục tiêu về đích NTM năm 2019, xã đang tập trung “nước rút” để nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại trước tháng 9.

.