Những nông dân tiên phong trong phát triển kinh tế của huyện Bắc Quang

Thứ Năm, 31/05/2018, 15:58 (GMT+7)

BHG- Bắc Quang là huyện vùng thấp, nằm ở phía Nam của tỉnh, tỷ lệ nông dân chiếm 73% dân số toàn huyện, trong đó lao động nông nghiệp chiếm 50%. Những năm qua, phong trào nông dân SXKD giỏi gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Qua đó khích lệ tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó đi lên của nông dân các dân tộc trong huyện, góp phần thúc đẩy KT – XH của địa phương, xứng đáng là huyện động lực của tỉnh.

 

.