123
Bằng Lang về đích xây dựng Nông thôn mới trước một năm - Báo Hà Giang điện tử

Bằng Lang về đích xây dựng Nông thôn mới trước một năm

Thứ Ba, 15/11/2016, 15:32 (GMT+7)

BHG - Đến thời điểm này huyện Quang Bình đã có 2 xã hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Theo kế hoạch của huyện, trong năm 2017 xã Bằng Lang sẽ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự hưởng ứng, đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới của người dân nên đến nay Bằng Lang phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí của Nông thôn mới, hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016.

.