Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Bảy, 17/10/2020, 12:27 (GMT+7)

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội

 

.