Hà Giang
MULTIMEDIA
Thành công mô hình nuôi thử nghiệm Tôm càng xanh ở xã Phú Linh
10:00, 05/12/2023

BHG - Sau hơn 3 năm thực hiện mô hình thí điểm nuôi tôm Càng xanh ở xã Phú Linh huyện Vị Xuyên, mô hình đang dần chứng minh được hiệu quả kinh tế, góp phần đa dạng hóa nuôi trồng thủy sản địa phương, mở ra nhiều triển vọng phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân tại địa phương.