Hà Giang
MULTIMEDIA
Xín Mần xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững
14:58, 26/09/2023
BHG - Xác định xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống người dân là một trong những đích đến của xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong những năm qua, huyện Xín Mần đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng NTM. Qua đó, đã mang lại những kết quả tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, làm thay da đổi thịt bộ mặt nông thôn miền núi.