MULTIMEDIA
Tươi sáng bức tranh nông nghiệp
12:10, 04/09/2023
BHG - Sau nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, ngành Nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế.