Hà Giang
MULTIMEDIA
Quảng Nguyên nỗ lực xóa mù chữ vùng đồng bào DTTS
10:35, 12/09/2023
BHG - Xác định xóa mù chữ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển xã hội, những năm qua, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, xã Quảng Nguyên đã quan tâm phối hợp, triển khai giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, bước đầu đạt kết quả quan trọng, đây cũng là mục tiêu trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia nhằm giảm nghèo bền vững ở địa phương.