MULTIMEDIA
"Chọn đúng người, giao đúng việc" ở Đảng bộ huyện Xín Mần
19:52, 20/09/2023
BHG - Thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần chọn đúng người, giao đúng việc của Đảng bộ huyện Xín Mần thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ nét. Đội ngũ cán bộ được luân chuyển, điều động đã từng bước trưởng thành thông qua việc rèn luyện, thử thách tại các vị trí công tác.