MULTIMEDIA
Xây dựng “Chi bộ tốt” ở thôn Vật Lậu
11:15, 30/08/2023
BHG - Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên tốt; mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần”; những năm qua, Chi bộ thôn Vật Lậu, xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang) đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đồng thời đẩy mạnh tính tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm của từng đảng viên.