MULTIMEDIA
Nghị quyết 05 mang lại ấm no cho người dân
09:10, 28/08/2023
BHG - Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 05 về cải tạo vườn tạp (CTVT). Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, Nghị quyết 05 đã thực sự đi vào cuộc sống mang lại màu xanh tươi tốt của những vườn rau, cây ăn quả đã thay thế cho mảnh vườn tạp canh tác kém hiệu quả trước đây và từng bước xây dựng cuộc sống ấm no cho người dân.