MULTIMEDIA
Các trường học sẵn sàng mọi điều kiện cho năm học mới
08:55, 24/08/2023
BHG - UBND tỉnh đã ban hành lịch tựu trường đối với học sinh toàn tỉnh là ngày 28.8. Đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đến việc ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, huy động học sinh ra lớp, sẵn sàng tâm thế cho năm học mới 2023–2024.