MULTIMEDIA
Tháng 7 về Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hà Giang
06:47, 26/07/2023
Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hà Giang nằm ở trung tâm của thành phố Hà Giang, thuộc đường Lê Quý Đôn, tổ 8 phường Nguyễn Trãi. Nơi đây là khu an nghỉ của 72 liệt sỹ là con em của thành phố Hà Giang đã anh dũng hy sinh, ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc, sự tự do của nhân dân. Ghi nhớ công lao to lớn đó của các anh hùng liệt sỹ, năm 2021 Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hà Giang đã được Đảng, Nhà nước và tỉnh ta trùng tu, tôn tạo với tổng diện tích xây dựng là 4.393 m2, đến tháng 9.2021 công trình đã hoàn thành và là địa chỉ đỏ để người dân thành phố cũng cũng như thế hệ trẻ đến thăm viếng và tri ân.