MULTIMEDIA
Cựu chiến binh Long Thanh Sơn làm kinh tế giỏi
11:33, 24/07/2023
BHG - Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, trên địa bàn huyện Bắc Mê đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh (CCB) phấn đấu, nỗ lực làm kinh tế giỏi. CCB Long Thanh Sơn sinh năm 1959, thôn Nà Xá xã Yên Định là một trong những tấm gương điển hình nói trên.