MULTIMEDIA
Bắc Mê khắc phục khó khăn trong thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia
15:27, 31/07/2023
BHG - Việc triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Bắc Mê vẫn còn một số khó khăn