MULTIMEDIA
Quản Bạ chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai
14:35, 23/06/2023
BHG - Hiện đang bước vào mùa mưa bão. Quản Bạ chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.