MULTIMEDIA
Sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho năm học mới
22:29, 04/09/2022
BHG - Ngày 25.8, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh đã tựu trường và các em học sinh đã có buổi học đầu tiên. Để đảm bảo mọi điệu kiện tốt nhất cho năm học mới 2022 – 2023, trước ngày tựu trường các trường đã hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, trường lớp học đến việc ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và đảm bảo sĩ số học sinh ngay từ những buổi đầu tiên