Hà Giang
MULTIMEDIA
Bệ đỡ giúp người nghèo vươn lên
09:31, 14/09/2022
BHG - Trong suốt 20 năm qua thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH đã đến với người dân là hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.