Hà Giang
MULTIMEDIA
Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp xóa bỏ các hủ tục
09:15, 02/06/2022
BHG - Cụ thể hóa Chỉ thị 09 của BTV Tỉnh ủy Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030, toàn bộ hệ thống chính trị huyện Vị Xuyên đã và đang vào cuộc quyết liệt, nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ trong việc đẩy nhanh quá trình xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong đời sống bà con dân tộc thiểu số gắn với việc phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.