MULTIMEDIA
Tích cực giải ngân Nghị quyết 11 của Chính phủ về phục hồi phát triển kinh tế - xã hội
11:00, 10/06/2022

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. Những ngày này, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang tập trung đẩy nhanh việc giải ngân, đưa nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hôi, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.