MULTIMEDIA
Khởi sắc từ xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở Phương Thiện
15:45, 01/06/2022
BHG - Xác định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao là chương trình lớn, toàn diện, có ý nghĩa quan trọng đến việc phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phương Thiện quyết tâm thực hiện, triển khai các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh và thành phố. Xã đã rà soát, đánh giá lại các tiêu chí và tập trung nguồn lực với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”,  đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, phát huy nội lực trong nhân dân, tranh thủ các ngồn vốn để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra. Nhiều gia đình đã hiến hàng 1000m2 đất với phương châm “Hiến đất mất một được hai, việc làng đất vàng cũng hiến”.