Hà Giang
MULTIMEDIA
Hiệu quả mô hình Hội đồng trẻ em ở huyện Xín Mần
17:35, 09/06/2022
BHG - Hội đồng trẻ em huyện Xín Mần được thành lập từ năm 2019 với 33 thành viên trong lứa tuổi từ 9-16 tuổi. Sau một thời gian hoạt động mô hình đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Xín Mần.