Hà Giang
MULTIMEDIA
Chuyển đổi số trong công tác dự báo khí tượng thủy văn
11:32, 07/06/2022
Trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan, công tác dự báo khí tượng thủy văn đóng vai trò rất quan trọng nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, các bản tin dự báo thời tiết có độ chính xác, tin cậy cao và kết nối dữ liệu nhanh chóng trong hệ thống ngành Khí tượng thủy văn.