MULTIMEDIA
Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến công thương hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thương hiệu sản phẩm
10:18, 26/05/2022
Những năm gần đây, với sự thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực, Hà Giang đã có nhiều sản phẩm Ocop tiêu biểu, có sức cạnh tranh lớn trên thị trường. Qua đó, từng bước khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Để có được bước phát triển như vậy, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các ngành, các địa phương, còn có sự đóng góp quan trọng của Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công thương, Sở Công thương. Trong thời gian qua Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công thương tiếp tục bám sát nhu cầu hỗ trợ của các cơ sở, doanh nghiệp. Tập trung hỗ trợ hình thành và phát triển các sản phẩm có thế mạnh và chủ lực của tỉnh theo hướng “Mỗi xã một sản phẩm”. Để hỗ trợ phát triển hiệu quả, Trung tâm chú trọng đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, không hỗ trợ dàn trải, tập trung hỗ trợ xây dựng đăng ký thương hiệu, tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì, ứng dụng thiết bị và chuyển giao công nghệ vào quá trình sản xuất.