MULTIMEDIA
Những khó khăn trong phát triển thương hiệu chè Shan tuyết cổ thụ ở Cao Bành
10:51, 25/05/2022
Theo thống kê, thành phố Hà Giang hiện có khoảng 315 ha chè Shan tuyết cổ thụ tập trung chủ yếu ở thôn Cao Bành, Gia Vài của xã Phương Thiện và 3 thôn của xã phương Độ là Khuổi Mi, Lùng Vài, Nà Thác. Trong đó diện tích chè Shan tuyết cổ thụ ở Cao Bành là khoảng trên 87 ha. Những diện tích chè này đã có độ tuổi hàng trăm năm, sinh trưởng tự nhiên ở các cánh rừng có độ cao trên 1.200m so với mực nước biển. Không hóa chất, không thuốc bảo vệ thực vật, không phân bón. Người dân cũng không phải kỳ công chăm sóc. Những diện tích chè này vẫn được người dân bảo tồn, gìn giữ từ bao đời nay...