Hà Giang
MULTIMEDIA
Nghị quyết số 26 về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025
07:22, 07/05/2022
BHG - Ngày 27 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 26 về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe những nội dung cơ bản Nghị quyết số 26.