Hà Giang
MULTIMEDIA
Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong sự nghiệp "trồng người"
09:10, 29/04/2022
BHG - Thời gian qua, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động dạy và học ở trường PTDT nội trú huyện Quản Bạ. Qua đó góp phần tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.