MULTIMEDIA
Đảng bộ huyện Quản Bạ chú trọng công tác phát triển Đảng viên
17:38, 18/04/2022
BHG - Nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Huyện ủy Quản Bạ luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; cấp ủy các cấp trên địa bàn đã quan tâm chỉ đạo sát sao, thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn đảng viên đáp ứng yêu cầu cả về số lượng, chất lượng và đảm bảo tính kế cận, lâu dài.