Hà Giang
MULTIMEDIA
Phát huy hiệu quả Tổ Covid -19 cộng đồng
09:17, 07/03/2022
BHG - Thời gian qua, các tổ Covid - 19 cộng đồng ở huyện Vị Xuyên đã tích cực phát huy vai trò trách nhiệm của mình, góp sức lớn vào công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Trong trạng thái “bình thường mới” hiện nay, Vị Xuyên đã và đang tiếp tục củng cố và phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của tổ Covid -19 cộng đồng.