Hà Giang
MULTIMEDIA
Lũng Cú tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
10:10, 14/03/2022
BHG - Sau một năm về đích chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến cuối năm 2021, mức thu nhập của người dân xã Lũng Cú huyện Đồng Văn đạt 36 triệu đồng một người một năm. Bên cạnh hoàn thiện quy hoạch kết cấu cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng khang trang, hiện đại, việc nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân cũng là một trong những nội dung trọng tâm mà cấp ủy chính quyền xã hướng đến trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.