Hà Giang
MULTIMEDIA
Chị Nguyễn Thị Yên, tấm gương điển hình lao động sản xuất giỏi
16:47, 11/03/2022
BHG - Trong những năm qua, phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu do Hội LHPN huyện Vị Xuyên phát động đạt được nhiều kết quả. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Một trong những điển hình là chị Nguyễn Thị Yên chi hội tổ 10, thị trấn Việt Lâm.