MULTIMEDIA
Ngày hội Tòng quân năm 2022 “nhanh gọn, đầy đủ và an toàn”
18:22, 20/02/2022
BHG - Trong niềm phấn khởi, vinh dự, xen lẫn chút bịn rịn khi chia tay gia đình người thân, bạn bè. Sáng 20.2, 900 thanh niên Hà Giang đã lên đường nhập ngũ năm 2022. Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lễ giao nhận quân năm nay được triển khai “nhanh gọn, đầy đủ, an toàn”.