Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Sáu, 25/12/2020, 13:05 (GMT+7)

BHG - Ngày 24.12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trực tuyến đến các huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn trong toàn tỉnh. 

.