MULTIMEDIA
Đường lớn đã mở…
11:37, 15/10/2020

BHG - Năm 2017, Dự án nâng cấp đường giao thông liên kết các vùng phát triển KT - XH phía Đông của tỉnh, giáp ranh tỉnh Cao Bằng (đường tỉnh Ngọc Đường - Tùng Bá - Tráng Kìm) được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh. Công trình có quy mô đường cấp V miền núi với chiều dài 62,22 km, điểm đầu tại ngã tư Ngọc Hà (thành phố Hà Giang) giao với Quốc lộ 34 tại km4, điểm cuối ra Quốc lộ 4C, kết thúc tại cầu Tráng Kìm, xã Cán Tỷ (Quản Bạ).