MULTIMEDIA
Một vài chấm phá trong bức tranh đời tư của Bác
19:06, 22/08/2019

BHG - Mỗi chúng ta đều có một nhu cầu từ trái tim mình là yêu thương Bác nên muốn hiểu Bác rõ ngọn nguồn hơn. Tuy nhiên chuyện riêng tư của Bác với tư cách là một con người bằng xương, bằng thịt cũng có niềm vui, hạnh phúc thì chúng ta chưa có điều kiện hiểu thấu đáo, tư liệu về vấn đề này cũng rất ít và không phải lúc nào cũng rõ ràng.