Báo Hà Giang điện tử
.

Hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp

11:59, 24/02/2022

Căn cứ tình hình dịch bệnh hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam, cũng như tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cao trên phạm vi toàn quốc. Ngày 21/02/2022, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 796/BYT-MT xây dựng, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy, học trực tiếp.

 

 


Ý kiến bạn đọc


Đọc tiếp