Báo Hà Giang điện tử
.

Quyết tâm bỏ hủ tục, xây cuộc sống văn minh

12:48, 31/10/2023

BHG - Việc cưới, việc tang, lễ hội giờ đây được tổ chức đơn giản, tiết kiệm, giảm bớt các nghi lễ rườm rà, tốn kém. Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được bảo tồn, phát huy; những đứa trẻ vị thành niên thoát khỏi nạn tảo hôn để tiếp tục đến trường... Dưới ánh sáng Nghị quyết số 27-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, cuộc sống mới tràn đầy niềm vui, hy vọng đang về trên bản làng.

 

Với quan điểm xóa bỏ hủ tục gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, hiệu quả, bền vững, được triển khai đồng bộ, quyết liệt trên cả hai mặt “xây” và “chống”; góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao thể trạng, tầm vóc, sức khỏe nhân dân gắn với giảm nghèo bền vững; BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 1.5.2022 về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2025, trên 75% gia đình nhận thức được tác hại, hệ lụy của các hủ tục và tích cực tham gia bài trừ hủ tục. Đến năm 2030, các địa phương cơ bản xóa bỏ hủ tục và thực hiện tốt các nội dung xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đảm bảo tính kế thừa có chọn lọc. Phát huy các tiềm năng, giá trị di sản văn hóa, hình thành một số không gian văn hóa dân tộc tiêu biểu, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho nhân dân trong tỉnh.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh gắn với nhiệm vụ phát triển KT - XH; quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành vào cuộc, triển khai các giải pháp đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội. Ban Chỉ đạo 443 tỉnh thường xuyên kiểm tra, kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ở cơ sở. Sở GD&ĐT cấp phát 13.780 cuốn tài liệu tuyên truyền xóa bỏ hủ tục cho các trường học. Sở VH,TT&DL biên soạn tài liệu truyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay từ cơ sở, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực bài trừ hủ tục; phối hợp vận động, can thiệp hoãn hôn thành công hàng trăm cặp có ý định tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; vận động 4.250 hộ gia đình ký cam kết không cho con tảo hôn. Các huyện, thành phố tổ chức trên 6.400 buổi tuyên truyền cho hơn 472.900 lượt người nghe và tổ chức 145 hội nghị mạn đàm bàn giải pháp bài trừ hủ tục. Qua đó, tạo lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phong trào thi đua xóa bỏ hủ tục.

 

Từ thực tiễn cơ sở, nhiều mô hình hay được các cấp, ngành nhân rộng như: Các cấp Hội Phụ nữ phối hợp vận động, can thiệp hoãn hôn thành công 364 cặp có ý định tảo hôn, 13 cặp hôn nhân cận huyết thống; vận động trên 4.200 gia đình ký cam kết không cho con tảo hôn; thành lập mới 24 mô hình xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở. Hội Nông dân tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động của 43 câu lạc bộ Nông dân xóa bỏ hủ tục, ra mắt mô hình “Dòng họ, gia đình thực hiện tốt việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh”. Đoàn Thanh niên tổ chức cho các cặp đôi đến tuổi kết hôn tập thể, tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức. 

Huyện Quản Bạ xử lý kỷ luật các đảng viên không gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về xóa bỏ hủ tục thu hút hơn 85.400 lượt thi, với trên 7.000 người tham gia; rà soát, xác định được 40 hủ tục cần xóa bỏ hoàn toàn, 38 hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu cần cải tiến; chỉ đạo 107 thôn, tổ dân phố bổ sung việc thực hiện xóa bỏ hủ tục vào quy ước, hương ước; tổ chức Hội nghị gặp mặt các nghệ nhân dân gian, người có uy tín và ký cam kết xóa bỏ hủ tục.

Từ thực tiễn cơ sở, nhiều mô hình hay đã được nhân rộng

Huyện Mèo Vạc xây dựng cẩm nang tuyên truyền và khung xử lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm cam kết thực hiện Nghị quyết 27-CT/TU và Chỉ thị số 09-CT/; tổ chức hội nghị gặp mặt 320 đại biểu cán bộ, công chức, viên chức dân tộc Mông bàn giải pháp xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh; chỉ đạo 199 thôn, tổ dân phố xây dựng kế hoạch thực hiện xóa bỏ hủ tục, vận động 145 dòng họ ký cam kết xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Thành phố Hà Giang ban hành Biểu nhận diện hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu gửi đến 101 chi bộ thôn, tổ dân phố triển khai thực hiện; cấp kinh phí cho các xã, phường để thực hiện công tác xóa bỏ hủ tục. Huyện Bắc Mê tổ chức hội nghị chuyên đề “Dân tộc Mông thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU”, ký cam kết giữa các trưởng dòng họ và các thầy cúng. Huyện Quang Bình có 115/135 thôn, tổ dân phố thành lập tổ giám sát cộng đồng xóa bỏ hủ tục.


Ý kiến bạn đọc


Đọc tiếp