Tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Thứ Sáu, 19/12/2014, 17:13 (GMT+7)

HGĐT- Qua 5 năm thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về tổ chức phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong BĐBP tỉnh Hà Giang”; các tổ chức cơ sở Đoàn trong BĐBP tỉnh đã bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa phong trào sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.


Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, học tập nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP thông qua các chuyên đề của phong trào; 6 bài lý luận chính trị cho ĐVTN, thi nội san “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, tổ chức cuộc thi “Thanh niên với Bác Hồ - Bác Hồ với thanh niên”. Đặc biệt các tổ chức cơ sở Đoàn đã thực hiện có hiệu quả “Ba xây, hai chống (Ba có, hai không)” trong thực hiện nhiệm vụ.


Việc thực hiện 3 xây (3 có: Có lý tưởng động cơ đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có kỷ cương, nề nếp chính quy): Thông qua học tập và kiểm tra nhận thức chính trị, các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi tìm hiểu truyền thống, 100% ĐVTN tham gia đạt yêu cầu trong đó có 80% đạt khá và giỏi; qua hành động thực tiễn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên thể hiện rõ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, không chủ quan dao động, mất cảnh giác trước diễn biến tình hình trong và ngoài nước, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tự giác học tập, phấn đấu rèn luyện, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.


Phát huy vai trò xung kích của thanh niên, phong trào đã được cụ thể hóa thành các mô hình, công trình, phần việc cụ thể như: “Đoạn đường thanh niên làm chủ”, “Vọng gác thanh niên”, “Công trình phần việc thanh niên”... ĐVTN đã trực tiếp tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, quy chế khu vực biên giới; giúp dân định canh, định cư ổn định và phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa; kịp thời ngăn chặn có hiệu quả những hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Phát huy truyền thống “Tận tụy với dân” cán bộ, đoàn viên, thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, hưởng ứng Cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “ngôi nhà 100 đồng”...


Tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, với nhiều công trình: Xây dựng các mô hình “Tổ thanh niên tự quản”, “Vọng gác thanh niên”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá”, “Chi đoàn không có cán bộ ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông”... thanh niên dũng cảm xung kích, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...


Thực hiện 2 chống (2 không): Không mất đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân -dân, không vi phạm kỷ luật, vi phạm an toàn giao thông: Các tổ chức cơ sở Đoàn thực hiện nhiều nội dung, biện pháp phù hợp, xây dựng Chi đoàn là một khối đoàn kết, thống nhất. Coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVTN nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật, 100% các tổ chức Đoàn triển khai thực hiện tốt mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá”, “Chi Đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông”.


Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong BĐBP tỉnh Hà Giang”, đã có nhiều cách làm hay, những việc làm thiết thực, hiệu qua; góp phần trực tiếp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, tình cảm của từng ĐVTN; củng cố thêm lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.


HÀ ĐÔ
.