Hơn 8.000 lao động được giải quyết việc làm

Thứ Hai, 27/06/2011, 17:01 (GMT+7)

HGĐT- Trong 6 tháng đầu năm 2011, toàn tỉnh có hơn 8.000 lao động được giải quyết việc làm, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó ước có 750 lao động đi làm việc tại các tỉnh và làm việc ở nước ngoài.


Phần lớn lao động đã tìm được việc làm tại các doanh nghiệp quốc doanh, ngoài quốc doanh hoặc tại các đơn vị khai thác khoáng sản, khai thác vật liệu xây dựng trong tỉnh; lĩnh vực sản xuất, kinh doanh- dịch vụ du lịch cũng thu hút được nhiều lao động tham gia. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục có những chính sách cụ thể nhằm khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế mà chủ yếu là kinh tế cá thể hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh, thủ công truyền thống, khai thác thế mạnh đặc trưng của các vùng trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi; đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ thương mại trên địa bàn các xã, thị trấn để tạo thêm việc làm cho người lao động tại khu vực nông thôn.


HOÀNG NGỌC
.