Phát huy hiệu quả tuyên truyền trong xây dựng khối đại đoàn kết

Thứ Ba, 08/12/2020, 10:54 (GMT+7)

BHG - Thấm nhuần lời dạy của Bác về “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn coi trọng công tác tuyên truyền nhằm tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển KT – XH miền cực Bắc.

Thi kéo co giữa các đơn vị thuộc Khối giao ước thi đua các Ban Đảng Tỉnh ủy.
Thi kéo co giữa các đơn vị thuộc Khối giao ước thi đua các Ban Đảng Tỉnh ủy.

Điểm nhấn của MTTQ các cấp năm 2020 chính là hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; nắm bắt tình hình dư luận về đại hội Đảng các cấp trong tỉnh. Hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh tới cơ sở triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, phong trào thi đua, các công trình chào mừng Đại hội, như: Đẩy mạnh làm nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ tu sửa nhà, làm đường giao thông nông thôn, mô hình tự quản về an ninh, trật tự; tích cực đẩy mạnh xây dựng Quỹ Khuyến học - khuyến tài và “phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”… Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, gắn với việc tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo không khí thi đua phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh…

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các trưởng thôn, người có uy tín, Trưởng Ban công tác Mặt trận với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, góp phần phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, thực hiện tốt tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn NTM và năm nay sẽ phấn đấu đạt thêm 7 xã; thành phố Hà Giang được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM” năm 2020.

Qua tuyên truyền, vận động và kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, có trên 1.100 tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch với số tiền trên 5,5 tỷ đồng và hàng hóa quy thành tiền trên 2 tỷ đồng; quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống với số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Cùng với việc tiếp nhận, MTTQ các cấp chủ động thăm, tặng quà, phân bổ kịp thời các nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống dịch. Công tác chăm lo cho người người nghèo được MTTQ từ tỉnh đến cơ sở triển khai hiệu quả. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ban vận động quỹ “Ngày vì người nghèo” vận động trên  2,7 tỷ đồng; trong đó, MTTQ tỉnh triển khai làm 112 nhà đại đoàn kết, thăm hỏi hỗ trợ và tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, nhất trí, khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT – XH. Đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, tăng cường củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh ngày càng vững mạnh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong việc vận động, tập hợp nhân dân; động viên nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

“Nhiệm vụ trọng tâm sắp tới được MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên xác định đó là tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Chuẩn bị các điều kiện tuyên truyền, tham gia việc tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, nhất là công tác hiệp thương lựa chọn người ứng cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp” – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lò Thị Mỷ cho biết thêm.

Bài, ảnh: Kim Tiến

.