An toàn cho phụ nữ và trẻ em

Thứ Hai, 07/12/2020, 16:00 (GMT+7)

BHG - Sinh sống tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa hình chia cắt, đời sống còn khó khăn, nhận thức về vai trò phụ nữ trong gia đình và xã hội của một bộ phận người dân chưa cao nên nhiều phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, mua, bán, nạn nhân của bạo lực, tệ nạn xã hội. 

 Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và bạo lực gia đình cho phụ nữ dân tộc thiểu số bằng hình thức sân khấu hóa.
Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình cho phụ nữ dân tộc thiểu số bằng hình thức sân khấu hóa.

Thực hiện chỉ đạo của T.Ư về công tác phụ nữ, trẻ em, UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2020 - 2025; triển khai tháng hành động vì trẻ em và tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Sở LĐTB&XH phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Sở GD&ĐT triển khai kế hoạch phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 - 2025; triển khai Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em và Dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2020. Phối hợp với Tổ chức Plan tổ chức Hội thảo về xâm hại, bạo lực và kết hôn sớm ở trẻ em; giám sát hoạt động của Dự án ngăn ngừa kết hôn sớm tại xã Chiến Phố và Pố Lồ (Hoàng Su Phì); tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em cho cán bộ LĐ - TBXH cấp xã, phường, thị trấn, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; tập huấn nâng cao năng lực công tác bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng xanh (BDCF) tập huấn phòng, chống mua, bán người; thăm, tặng quà cho 29 nạn nhân bị mua, bán; xây dựng nhà ở cho 4 nạn nhân bị mua, bán trở về. UBND các huyện, thành phố rà soát tình hình phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng, tình hình tảo hôn; thu thập và cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản lý trẻ em năm 2020; thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua, bán người”; tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Bên cạnh đó, thực hiện chương trình an sinh xã hội, Sở LĐTB&XH đã vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Giang về hiện vật và tiền mặt trên 6.330 triệu đồng; hỗ trợ cho gần 600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng tiền trên 5.884 triệu đồng; tặng quà cho trẻ em tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh nhân dịp lễ, tết hàng năm.

Với chủ đề hành động năm 2020 là “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội thực hiện chủ đề năm. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em bằng nhiều hình thức; tổ chức 3 lớp tập huấn cho 151 cán bộ Hội phụ nữ cấp cơ sở về phòng, chống xâm hại trẻ em. Các cấp Hội thành lập và duy trì 300 nhóm cộng đồng; duy trì 180 câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ tìm hiểu pháp luật”, 137 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, 247 CLB “Gia đình nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”. Phối hợp với lực lượng công an triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; tổ chức 4.016 cuộc tuyên truyền cho trên 150.000 lượt người về Bộ luật Hình sự, Luật Phòng, chống mua, bán người, Luật Phòng, chống ma túy và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để hội viên, phụ nữ biết và chủ động phòng ngừa. Các cơ sở Hội duy trì hoạt động thường xuyên 76 tổ “Phụ nữ tự quản về an ninh trật tự” và 102 CLB: “Phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Hội nàng dâu tự quản”, “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”. Duy trì 870 “Địa chỉ tin cậy” ở cộng đồng nhằm hỗ trợ kịp thời và bảo đảm an toàn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phụ nữ dân tộc thiểu số học chữ và nói tiếng phổ thông”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, Dân số/KHHGĐ, kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, ứng xử trong gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản... luôn được các cấp Hội chú trọng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Chu Thị Ngọc Diệp chia sẻ: “Phụ nữ, trẻ em là những đối tượng dễ bị tổn thương. Thực tế đã có nhiều sự việc đau lòng xảy ra khiến phụ nữ bị xâm hại, mua, bán, bạo lực gia đình, thậm chí mất cả tính mạng. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp Hội, thì bảo vệ phụ nữ, trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Hãy chung tay để phụ nữ, trẻ em được an toàn”.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

.