Xín Mần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

Thứ Tư, 14/10/2020, 10:59 (GMT+7)

BHG - Mặc dù là địa phương còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, tuy nhiên với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT) trên địa bàn huyện Xín Mần ngày càng được đẩy mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhu cầu phát triển KT – XH địa phương.

Huyện đoàn Xín Mần tặng quà học sinh nghèo vượt khó.
Huyện đoàn Xín Mần tặng quà học sinh nghèo vượt khó.

Nhằm từng bước đẩy mạnh phong trào KHKT, hàng năm Hội Khuyến học huyện đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, công văn từ T.Ư, tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập. Chỉ đạo các chi hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về tôn chỉ, mục đích với mục tiêu khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập trong nhân dân. Cùng với thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Hội đẩy mạnh phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, 100% tổ chức Hội từ huyện đến thôn, bản, tổ dân phố; các cơ quan, đơn vị, trường học đã được thành lập, đi vào hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. 

Chi hội khuyến học các cơ quan, ban, ngành, trường học... phối hợp chặt chẽ với công đoàn trong hoạt động KHKT ngày càng có hiệu quả. Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; bố trí đủ phương tiện trang thiết bị tối thiểu cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc, nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng phục vụ nhân dân. Từ việc xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh đã thúc đẩy truyền thống hiếu học trong các gia đình, dòng họ, khu dân cư. Các dòng họ và khu dân cư ngày càng khẳng định được vai trò, trở thành nhân tố quan trọng duy trì hoạt động phong trào gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học. Nhiều dòng họ đã lập sổ vàng truyền thống, ghi nhận những đóng góp xây dựng và thành tích học tập của từng cá nhân và từng gia đình, tiêu biểu như: Dòng họ Hoàng ở xã Nà Chì,  họ Sin ở xã Cốc Rế, họ Lù và họ Thèn ở xã Trung Thịnh, dòng họ Nùng và họ Chẩn, họ Thèn ở xã Tả Nhìu... 

Mặt khác, phong trào thi đua học tập suốt đời ở huyện Xín Mần phát triển rộng khắp từ thôn, bản, tổ dân phố đến các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện và các dòng họ. Thực hiện thi đua học tập giữa các cộng đồng gắn với việc xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí và phát triển KT - XH, xóa đói, giảm nghèo. Phong trào xây dựng “Cộng đồng học tập” được cán bộ, hội viên đồng tình vào cuộc, thực sự có hiệu quả. Điển hình cho phong trào có: Thôn Xín Mần của xã Xín Mần; thôn Xả Chải, xã Nàn Sỉn; thôn Díu thượng, xã Bản Díu; 4 tổ dân phố thị trấn Cốc Pài… 

Bên cạnh những hoạt động trên, các cấp hội đã thực hiện tốt công tác vận động xây dựng và phát triển Quỹ KHKT. Với nhiều hình thức vận động, bình quân mỗi năm kêu gọi được hơn 1 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hội, chi hội Khuyến học các cấp trong huyện đã tôn vinh và khen thưởng cho gần 20 nghìn lượt học sinh, sinh viên, học viên và giáo viên đã có nhiều thành tích xuất sắc trong dạy và học. Nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, như: Chi hội Khuyến học Trường THPT Xín Mần, Trường THCS và THPT Nà Chì, Trường THCS và THPT Xín Mần, Trường Nội trú huyện, Trường Liên Việt,... Các cấp hội đã kịp thời quan tâm phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các cuộc thi học sinh giỏi các cấp.  

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Xín Mần, Hoàng Ngọc Máy, cho biết: Công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập đã và đang được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh, chỉ đạo; sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của cơ quan, ban, ngành, các doanh nhân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Nhờ thế, các hoạt động của Hội Khuyến học huyện đã đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT – XH địa phương. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, nhân dân về ý nghĩa của hoạt động KHKT. Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu xây dựng cộng đồng học tập cấp xã ngày càng có hiệu quả, từng bước xây dựng huyện Xín Mần thành “Huyện học tập”.

Bài, ảnh: VĂN LONG

.