Người có uy tín - "cánh tay nối dài" của cấp ủy, chính quyền Mèo Vạc

Thứ Năm, 25/06/2020, 10:31 (GMT+7)

BHG - Ở Mèo Vạc, nơi có trên 96% đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống; những người có uy tín (NCUT) nơi đây được xem là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT – XH và vì lợi ích chung… Do vậy, việc phát huy vai trò của NCUT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là vấn đề được huyện Mèo Vạc đặc biệt quan tâm.

Người có uy tín Sùng Dình Páo (thứ 2 từ phải sang), thôn Tìa Chí Dùa, thị trấn Mèo Vạc nắm sỹ số các lớp học trên địa bàn.
Người có uy tín Sùng Dình Páo (thứ 2 từ phải sang), thôn Tìa Chí Dùa, thị trấn Mèo Vạc nắm sỹ số các lớp học trên địa bàn.

Những NCUT ở Mèo Vạc, họ có thể là cán bộ nghỉ hưu, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, thầy mo, thầy cúng hoặc là những nông dân bình thường…; nhưng giữa họ luôn có đặc điểm chung, như: Có khả năng làm kinh tế giỏi, có tinh thần giúp đỡ đồng bào thoát khỏi đói, nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng; là những người năng nổ, nhiệt tình trong công tác xã hội và dành nhiều thời gian, công sức cho cộng đồng; và họ còn là tấm gương sáng cho mọi người học tập, noi theo.

Có thể nói, việc phát huy vai trò của NCUT trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương là rất cần thiết; trong đó, việc phát huy vai trò của họ trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Những năm qua, NCUT trên địa bàn huyện luôn được các xã, thị trấn quan tâm mời tham gia các cuộc họp đoàn thể, giao ban; nhằm giúp họ nắm rõ hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Từ đó, bằng uy tín, kinh nghiệm, kiến thức của mình và trên cơ sở cùng ngôn ngữ, phong tục tập quán; họ đã chủ động trong công tác tuyên truyền, giáo dục bắt đầu từ con cháu trong gia đình đến dòng họ, thôn, bản. Nhờ vậy, việc tuyên truyền đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Tiếp đến, việc phát huy vai trò của NCUT cũng được thể hiện trong phát triển KT – XH, với nhiều gương điển hình trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng NTM. Tiêu biểu, như: NCUT Vừ Mí Lử (thôn Đề Làng – Giàng Chu Phìn), Lầu Thị Mai (thôn Làng Tỉnh Dào – Lũng Pù), Vừ Cha Tủa (thôn Pắc Cạm – Khâu Vai)… Ông Sùng Dình Páo, Bí thư Chi bộ - NCUT thôn Tìa Chí Dùa, thị trấn Mèo Vạc, chia sẻ: Được nhân dân tín nhiệm bầu làm NCUT, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chi bộ cũng như trong công việc của thôn. Nhiều năm qua, thôn Tìa Chí Dùa luôn đạt danh hiệu thôn Văn hóa; hiện thôn đang phấn đấu đạt chuẩn thôn NTM trong thời gian tới…

Trong lĩnh vực QP – AN, vai trò của NCUT được phát huy thông qua các nội dung, như: Tham gia vận động quần chúng thực hiện các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc”… Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, NCUT trên địa huyện với tâm huyết và lòng tự hào dân tộc đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; họ trở thành những tấm gương điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục con cháu, cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống mới, gia đình văn hóa, bản làng văn hóa; giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp, xóa bỏ những hủ tục trong việc cưới, việc tang...

Tuy nhiên, trong công tác phát huy vai trò của NCUT ở Mèo Vạc vẫn gặp không ít khó khăn; đó là, việc một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thấy hết vị trí, vai trò của NCUT nên chưa phát huy được thế mạnh của họ. Mặt khác, trong công tác bình chọn chưa chú trọng về chất lượng, dẫn đến nhiều nơi tuy bầu được NCUT nhưng chưa thực sự tiêu biểu. Ngoài ra, một số ít NCUT chưa phát huy tốt vai trò, chưa thực sự gương mẫu trong một số lĩnh vực; dẫn đến việc vận động đồng bào còn gặp khó khăn.

Thực tế cho thấy, không thể phủ nhận vai trò tích cực của những NCUT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Mèo Vạc. Tuy nhiên, để họ thực sự trở thành những “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền địa phương; thiết nghĩ, cần có sự nhất quán trong tiêu chuẩn bầu chọn NCUT và gắn trách nhiệm của họ vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở cần quan tâm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với họ, đảm bảo đúng – đủ - kịp thời…

Bài, ảnh: TRẦN KẾ

.