Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chế độ cử tuyển và bố trí sử dụng sinh viên cử tuyển

Thứ Ba, 07/03/2017, 15:05 (GMT+7)

BHG - Sáng 7.3, tại điểm cầu UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố trực thuộc nhằm đánh giá kết quả thực hiện chế độ cử tuyển và bố trí sử dụng sinh viên cử tuyển, giai đoạn 2010 – 2016 trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị.

Trong giai đoạn 2010 - 2016, toàn tỉnh có 583 sinh viên theo học tại các trường đại học theo chế độ cử tuyển. Trong đó, 330 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, 113 sinh viên sau tốt nghiệp được phân công công tác; 46 sinh viên sau tốt nghiệp đang hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác cử tuyển còn bộc lộ bất cập như: Việc đăng ký chỉ tiêu đào tạo diện cử tuyển hằng năm chưa gắn với nhu cầu tăng, giảm biên chế/số người làm việc của địa phương nên chưa xác định vị trí việc làm cho người học sau tốt nghiệp. Bên cạnh đó, tình trạng sinh viên được xét cử tuyển nhưng xin chuyển ngành, chuyển trường hoặc thôi học. Đồng thời, số sinh viên tốt nghiệp nhưng chưa được bố trí công việc chiếm tỷ lệ tương đối lớn. 94/253 sinh viên sau tốt nghiệp chưa được bố trí công việc, chiếm 37,15%...

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu nhằm bàn giải pháp tháo gỡ hạn chế trong thực hiện chế độ cử tuyển, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Các sở, ngành, các huyện, thành phố rà soát số biên chế được giao và toàn bộ danh sách trích ngang của sinh viên cử tuyển đã ra trường nhưng chưa bố trí được việc làm, báo cáo UBND tỉnh để trình BTV Tỉnh ủy xem xét, bố trí hợp đồng, sắp xếp biên chế hoặc tổ chức tuyển dụng tại kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức toàn tỉnh theo đề án của BTV Tỉnh ủy. Riêng công tác tuyển dụng công chức cấp xã, các huyện, thành phố tuyển dụng đủ biên chế theo phân loại xã, phường, thị trấn quy định, không được giảm trừ số đã tinh giản biên chế và nghỉ hưu. Đặc biệt, việc cử tuyển phải gắn với yêu cầu, nhiệm vụ và chỉ tiêu biên chế. Do vậy, Sở Nội Vụ cần chủ trì phối hợp với đơn vị hữu quan tham mưu xây dựng quy chế quản lý và thực hiện đúng quy định về chế độ cử tuyển. Thống nhất với các huyện, thành phố từng bước hạn chế cử tuyển. Vì hiện nay rất khó khăn về chỉ tiêu, biên chế cũng như bố trí việc làm.

Cùng với nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Các huyện, thành phố cần định hướng cho sinh viên cử tuyển sau tốt nghiệp mà chưa bố trí được việc làm theo các chương trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia trại, hợp tác xã và các thành phần kinh tế khác…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.