Hoàng Su Phì nỗ lực xây dựng nhà bán trú cho học sinh

Thứ Ba, 06/04/2021, 10:59 (GMT+7)

BHG - Xây dựng nhà bán trú cho học sinh vùng cao là một trong những việc làm nhằm thúc đẩy giáo dục tại vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các huyện biên giới khó khăn. Nhưng do nguồn lực của nhà nước dành cho việc xây dựng mô hình nhà bán trú không có nên những năm qua, huyện Hoàng Su Phì đã chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện xã hội hóa xây dựng nhà bán trú cho học sinh. Từ năm 2016, huyện đề ra quyết tâm cao, huy động tất cả các nguồn lực. Đặc biệt, bà con nhân dân trong huyện đã tích đóng góp ngày công, tạo thành ra một phong trào lan toả. Gần như xã nào cũng mong muốn có một nhà lưu trú để mà tập trung con em. Từ đó đến nay, Hoàng Su Phì hoàn thành 35 nhà bán trú với tổng kinh phí trên 42 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Qua đó, tạo điều kiện giúp các nhà trường vùng khó khăn trên địa bàn có chỗ ăn, ở, học đảm bảo cho học sinh. Đây cũng là mô hình mà các địa phương trong tỉnh nên quan tâm, học hỏi.

 
Đức Long (Hoàng Su Phì)
.