P.s ảnh: Đưa kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào giảng dạy ở huyện Hoàng Su Phì

Thứ Hai, 09/10/2017, 10:08 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 6.1.2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về việc đưa kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào giảng dạy trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, 100% các trường học trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương nơi trường đóng chân để triển khai thực hiện Nghị quyết như truyền dạy cho các em những bài hát, điệu múa của dân tộc, như múa chuông của dân tộc Dao, múa khèn và gậy đồng xu của dân tộc Mông, múa ngựa giấy của dân tộc Nùng… các trò chơi dân gian như đi cà kheo, đẩy gậy, chơi ô ăn quan; và thêu dệt, đan lát các sản phẩm địa phương để phục vụ khách du lịch và giữ gìn bản sắc dân tộc. Với nhiều hình thức giảng dạy phong phú như: Lồng ghép vào giảng dạy trong các môn học; tổ chức các giờ học ngoại khóa; giáo dục trong buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, các buổi ra chơi giữa giờ học; tổ chức cho học sinh biểu diễn trong các Hội thi, giao lưu... Qua đó giúp các em học sinh mạnh dạn hơn trong quá trình giao tiếp, sôi nổi hơn trong giờ học, tự tin hơn trong các hoạt động phong trào của nhà trường, học sinh đi học chuyên cần hơn và đặc biệt thông qua những kiến thức trau dồi được kỹ năng sống của các em được nâng lên, văn hóa truyền thống của bà con các dân tộc bản địa được chính các em gìn giữ và phát huy.

Điệu múa khèn và gậy đồng xu của dân tộc Mông.
Điệu múa khèn và gậy đồng xu của dân tộc Mông.

 

Điệu múa chuông của dân tộc Dao
Điệu múa chuông của dân tộc Dao.

 

Điệu múa ngựa giấy của dân tộc Nùng.
Điệu múa ngựa giấy của dân tộc Nùng.

 

Điệu múa quạt của dân tộc Tày.
Điệu múa quạt của dân tộc Tày.

 

Điệu múa Khu cù tê của người La Chí.
Điệu múa Khu cù tê của người La Chí.

 

Trò chơi đánh yến.
Trò chơi đánh yến.

 

Thêu, dệt thổ cẩm và các sản phẩm địa phương.
Thêu, dệt thổ cẩm và các sản phẩm địa phương.

THANH THỦY

.