Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc, lời mới dân ca dân tộc thiểu số "Về chủ đề xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang" lần thứ Nhất, năm 2017

Thứ Hai, 03/04/2017, 20:28 (GMT+7)

BHG - Ngày 28.3, Báo Hà Giang Điện tử nhận được Thể lệ số 02/TL-HVHNT của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc, lời mới dân ca dân tộc thiểu số “Về chủ đề xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang” lần thứ Nhất, năm 2017, Báo Hà Giang Điện tử đăng tải toàn văn Thể lệ.

 

 

 

 

.