Hà Giang

Tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

09:21, 21/02/2023

BHG - Năm 2023 là năm tăng tốc trong việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân cùng đồng lòng để tăng tốc, bứt phá vươn lên góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính.

Năm 2022, nhờ sự nỗ lực, đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực như hoàn thành và vượt 14/17 chỉ tiêu nghị quyết. Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,8%; thu hút khách du lịch tăng 146,7% so với nghị quyết. Các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh được khai thác hiệu quả. Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hoạt động du lịch có bước phát triển đột phá; công tác cải tạo vườn tạp đạt kết quả tích cực, từng bước chuyển đổi tư duy sản xuất của người dân. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được chú trọng. An sinh xã hội, đời sống nhân dân được chăm lo, cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5% vượt chỉ tiêu. Thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm...

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế và nhiều khó khăn, thách thức như thu ngân sách không đạt mục tiêu. Hoạt động xuất, nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa giảm so với năm trước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng thấp (đứng thứ 59/63 tỉnh, thành phố). Thu hút vốn đầu tư phát triển của các thành phần kinh tế chưa cao. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường còn xảy ra sai phạm…

Đứng trước dự báo nước ta có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn; dịch bệnh Covid-19 có thể kéo dài, chưa kiểm soát triệt để; biến động về giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào, đà phục hồi tiêu dùng trong nước tạo áp lực lạm phát, chi phí sản xuất tăng cao... Trong tỉnh, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường; trình độ phát triển kinh tế, hệ thống kết cấu hạ tầng, trình độ dân trí còn thấp; trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm, tổ chức kỷ luật, sự tận tụy của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. Tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu sẽ là rào cản cho sự phát triển của tỉnh. Bên cạnh những khó khăn, tỉnh có những thuận lợi, cơ hội phát triển KT-XH đó là sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được đổi mới, sâu sát, quyết liệt, sáng tạo hơn; 3 chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung triển khai thực hiện; dự án giao thông quốc lộ, tỉnh lộ được xây dựng hoàn thành; hoạt động công nghiệp, dịch vụ, du lịch đang trên đà phục hồi và phát triển... đó sẽ là nền tảng, điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Trong đó, tỉnh đã đề ra 17 chỉ tiêu phát triển KT-XH quan trọng trong năm nay như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 8%; thu nhập bình quân đầu người 38,2 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa 23,4%; thu hút 2,5 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,0%, tương ứng với mức giảm 7.660 hộ; tăng thêm 136 tiêu chí Nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,8%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 55,9%; bình quân 10 bác sĩ/vạn dân, có 43 giường bệnh/vạn dân; 92% thôn biên giới có điện, 66% thôn biên giới có đường giao thông đạt chuẩn tiêu chí Nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,9%; tỷ lệ sử dụng nước sạch của dân cư đô thị là 96,7%, nông thôn là 93%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt 82%; trên 90% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 95% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 95% xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh đã đưa ra các giải pháp như nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng hiệu quả, thiết thực. Giữ vững nguyên tắc của Đảng, phát huy chủ động, sáng tạo của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển KT-XH, thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, 3 đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các dự án, công trình trọng điểm. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, quan tâm đời sống người nghèo, người gặp khó khăn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Hội Nông dân và Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bài, ảnh: LÊ HẢI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh: “Doanh nghiệp, doanh nhân trẻ cần liên kết để phát triển”
BHG - Chiều 20.2, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang có buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.
20/02/2023
UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch giải ngân vốn ngân sách nhà nước
BHG - Chiều 20.2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, nghe báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 đến ngày 31.1.2023 và giải ngân kế hoạch vốn NSNN năm 2023 đến ngày 17.2.2023. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố dự tại các điểm cầu.
20/02/2023
Ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thời sự - VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam
BHG - Chiều 17.2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền năm 2023 với Ban Thời sự – VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Dự buổi ký kết có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Đỗ Đức Hoàng, Trưởng ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan thông tấn báo chí tỉnh, báo chí T.Ư đóng chân trên địa bàn tỉnh.
17/02/2023
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia
BHG - * Trong 2 ngày 16 - 17.2, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Hà Giang đã đi kiểm tra, giám sát các chương trình MTQG tại huyện Vị Xuyên. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
17/02/2023