Hà Giang

Tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

23:22, 28/09/2022

BHG - Chiều 28.9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78, ngày 4.10.2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh và Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Lê Tuấn Quang chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Lê Thị Đức Hạnh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam; Nguyễn Thị Hoàng Yến, Cục Phó Cục Phát triển kinh tế hợp tác và PTNT; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ, từ 2 chương trình tín dụng ban đầu với tổng số tiền 117,8 tỷ đồng, đến nay, Ngân hàng CSXH tỉnh đang thực hiện 18 chương trình tín dụng chính sách (TDCS) với tổng doanh số cho vay lên đến 10.914 tỷ đồng. Tổng d­ư nợ đến 31.8 là 4.088 tỷ đồng, tăng 3.970 tỷ đồng so với thời điểm năm 2002, đạt tốc độ tăng bình quân 21,3%/năm. Hệ số sử dụng vốn hàng năm đạt trên 99%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,09% trên tổng dư nợ. Vốn TDCS đã hỗ trợ 268.682 lượt hộ nghèo, 26.274 lượt hộ cận nghèo, 13.478 lượt hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giúp gần 32.000 lao động vay vốn tạo việc làm, 2.375 lượt hộ vay vốn xuất khẩu lao động, 16.748 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn cải tạo đất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất kinh doanh; 15.124 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; xây dựng 14.740 căn nhà ở cho hộ nghèo và 193 căn nhà ở xã hội; xây dựng 65.282 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo theo tiêu chuẩn. Nguồn vốn TDCS đã hỗ trợ 127.800 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/năm... Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 40 và Kết luận 06 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác địa phương sang Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 206,2 tỷ đồng...

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Việt Nam, Cục phát triển kinh tế hợp tác và PTNT trao Bằng khen của các bộ, ngành T.Ư cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ.
Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Việt Nam, Cục phát triển kinh tế hợp tác và PTNT trao Bằng khen của các bộ, ngành T.Ư cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ.

Tham luận của các đại biểu tại hội nghị đã khẳng định TDCS ưu đãi và mô hình tổ chức của Ngân hàng CSXH theo Nghị định 78 của Chính phủ là hoàn toàn phù hợp, có hiệu lực, hiệu quả; đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với đó, các đại biểu đã chia sẻ cách làm hay, mô hình, dự án phát triển kinh tế hiệu quả thông qua nguồn vốn vay ưu đãi. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình TDCS trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ.
Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ.
Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Lê Thị Đức Hạnh ghi nhận, biểu dương những cách làm sáng tạo, kết quả đạt được của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ trong suốt 20 năm qua. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh còn cao (42,08%), số lượng lao động thiếu việc làm hoặc chưa qua đào tạo nghề còn lớn… Do đó, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định 78 của Chính phủ, đồng chí Thào Hồng Sơn đề nghị các cấp, ngành: Tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung các nghị quyết của T.Ư, tỉnh về giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Xác định công tác TDCS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH. Tiếp tục dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương đưa vào dự toán ngân sách hàng năm, đảm bảo bố trí đủ, kịp thời nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Riêng Ngân hàng CSXH tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng CSXH đặc thù; thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng; tăng cường công tác đào tạo cán bộ, kiện toàn, bồi dưỡng nhân sự trong hệ thống Ngân hàng CSXH để thực hiện tốt công tác TDCS trong tình hình mới...

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Việt Nam trao Bảng vinh danh các cá nhân là Trưởng Ban đại diện, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Việt Nam trao Bảng vinh danh các cá nhân là Trưởng Ban đại diện, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Với những thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ, tại hội nghị, 1 tập thể, 7 cá nhân vinh dự được các bộ, ngành T.Ư tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 31 cá nhân. Ngân hàng CSXH Việt Nam vinh danh 4 cá nhân là Trưởng Ban đại diện, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tiêu biểu các cấp trên địa bàn tỉnh; tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 13 cá nhân.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bế mạc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Xín Mần
BHG - Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Xín Mần đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích đề ra. Sáng 28.9, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh tổ chức tổng kết và bế mạc cuộc diễn tập. Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.
28/09/2022
Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh dâng hoa báo công với Bác
BHG - Sáng 28.9, đoàn đại biểu tham dự Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đại diện cho trên 26 nghìn hội viên CCB trong toàn tỉnh do Đại tá Văn Minh Tiến, Ủy viên T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng vòng hoa, báo công với Bác tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Tỉnh ủy.
28/09/2022
Phiên thứ Nhất Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII
BHG - Chiều 28.9, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra phiên thứ Nhất với nhiều nội dung quan trọng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện T.Ư Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành và 208 đại biểu đại diện cho trên 26 nghìn hội viên CCB trong tỉnh
28/09/2022
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành họp với các địa phương về ảnh hưởng của bão số 4 sau khi đổ bộ
Sáng sớm 28/9, tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số 4.
28/09/2022